Sale 20% Off

Nepalma Maobadi Sasastra Dwanda: Karan, Ashar Ra Samadhanka Prayasharu | Paperback

by Upreti

  • In Stock

  • 0 Review(s)

Price :

NPR 995  NPR 796

  • Delivery Option: * conditions apply
ISBN 13 9789994661442
Year 2061
Publisher/Company Bhrikuti Publication
Language Nepali

Publisher- Bhundipuran Publication

ISBN- 9789994661442
Version- Nepali 

यस पुस्तकमा नेपालमा चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका विविध पक्षहरु बारे विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणहरु, सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव, द्वन्द्व रुपान्तरण र शान्तिका प्रयासहरु, सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका विकल्पहरु जस्ता विषयमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । द्वन्द्वको अवधारणा र स्रोत द्वन्द्व तथा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्तर्सम्बन्ध बारे विश्लेषण गर्दै पुस्तकमा नेपालको द्वन्द्वमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिका, शान्ति प्रक््िरmयाका कठिनाइ र अवसरहरु, नेपालको द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि भविष्यको बाटो जस्ता विषयमा पनि पुस्तकमा प्रकाश पारिएको छ । नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण, असर र समाधानका प्रयासहरु बारे अध्ययन गर्नका लागि पुस्तक महङ्खवपूर्ण रहेको छ ।

Ratings & Reviews

0.0

No Review Found.


To Review


To Comment